Διπλώματα Ερασιτεχνικά, Μοτοσικλετών, Επαγγελματικά Γ, Δ, Ε  |  Πιστοποιητικά Επαγ/κής Ικανότητας (Π.Ε.Ι)  |  Ανανεώσεις Διπλωμάτων  |  Ειδικές Άδειες Ταξί  |  Μεταβιβάσεις ΚΤΕΟ  |  Μετεκπαιδεύσεις 

!! Σκοπός μας η εκπαίδευση νέων οδηγών με εξαιρετική οδική συμπεριφορά !!

Κάλεσέ μας τώρα στο 27210 20221 & 6970472002 για οποιαδήποτε διευκρίνηση

Κατηγορία D: Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου

Δικαίωμα οδήγησης για: Αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά άνω των οκτώ (8) επιβατών, εκτός του οδηγού.

Άδεια οδήγησης Αυτοκινήτου με ρυμουλκούμενο μικτού βάρους έως 3500 kgr(Μ.Β.)

Κατηγορία CΕ: Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού  συρμοί ή αρθρωτά οχήματα (χωρίς όριο)

Κατηγορία A: Απεριορίστων κυβικών-ίππων-κιλών

Κατηγορία C: Φορτηγά από 3501 kgr & έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος

Κατηγορία A2: Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35kW (47hp)

Κατηγορία Β: Επιβατικά έως 9 θέσεων & φορτηγά έως 3500 kgr 

Κατηγορία A1: Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125

Ερωτήσεις ΚΟΚ online

Εξέταση σημάτων online

Σχολή Οδηγών Φώτης Κουκούτσης

Σχολή Οδηγών Φώτης Κουκούτσης

Σ χ ο λ ή  Ο δ η γ ώ ν Φώτης Κουκούτσης

Αρτέμιδος 96 - Καλαμάτα - Μεσσηνία
Τ: 27210 20221 | Κ: 6970472002
email: koukoutsisdrive@gmail.com

Διπλώματα: Ερασιτεχνικά - Μοτοσικλετών - Επαγγελματικά Γ,Δ,Ε
|  Πιστοποιητικά Επαγ/κής Ικανότητας (Π.Ε.Ι)  
|  Ανανεώσεις Διπλωμάτων |  Ειδικές Άδειες Ταξί |  Μεταβιβάσεις ΚΤΕΟ |  Μετεκπαιδεύσεις  |