Διπλώματα Ερασιτεχνικά, Μοτοσικλετών, Επαγγελματικά Γ, Δ, Ε  |  Πιστοποιητικά Επαγ/κής Ικανότητας (Π.Ε.Ι)  |  Ανανεώσεις Διπλωμάτων  |  Ειδικές Άδειες Ταξί  |  Μεταβιβάσεις ΚΤΕΟ  |  Μετεκπαιδεύσεις 

!! Σκοπός μας η εκπαίδευση νέων οδηγών με εξαιρετική οδική συμπεριφορά !!

Κάλεσέ μας τώρα στο 27210 20221 & 6970472002 για οποιαδήποτε διευκρίνηση

Κατηγορία A2: Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35kW (47hp)

 

Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας. 

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Αν εισαί 20 ετών και βγάζεις πρώτη φορά δίπλωμα

Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση μοτοσικλέτας Α2

 Θεωρητικά Μαθήματα  31 ώρες
Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης 14 ώρες

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 Ταυτότητα (ΦΩΤΟ)
 4 Φωτογραφίες (Τύπου διαβατηρίου)
 ΑΦΜ
 Βιβλιάριο Ασθενείας(Α.Μ.Κ.Α)
Αίτηση
Αίτηση εκτύπωσης

- Αφού βγάλουμε την κάρτα σας ήρθε η ώρα για να ξεκινήσουμε τα μαθήματα.

- Τα θεωρητικά μαθήματα (31) γίνονται σε τμήματα στο κέντρο θεωρίας της σχολής μας (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).

- Τα πρακτικά μαθήματα (14) γίνονται στο δρόμο με το όχημα που θα εκπαιδευτείτε.      -Τα μαθήματα είναι ατομικά.

- Όταν τελειώσετε την θεωρητική εκπαίδευση τότε μπορείτε να συνεχίσετε με την πρακτική εκπαίδευση η σχολή μας θα σας κλείσει ραντεβού στο ΥΜΕ για να δώσετε το τεστ σημάτων. 

- Αν περάσετε τότε σχολή θα σας κλείσει ραντεβού στο ΥΜΕ για να δώσετε το τεστ οδήγησης (Πορεία).

- Αφού περάσετε με επιτυχία τις εξέτασης οδήγησης (πορείας) η παραλαβή διπλώματος θα γίνει από τη σχολή μας. 

 Αν έχεις δίπλωμα ΑΜ ή Μοτοσικλέτας Α1 και θέλεις να πάρεις Μοτοσικλέτας Α2.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Ταυτότητα(ΦΩΤΟ)
2 Φωτογραφίες (Τύπου διαβατηρίου)
ΑΦΜ
Αίτηση
Αίτηση εκτύπωσης

- Αφού βγάλουμε την κάρτα σας ήρθε η ώρα για να ξεκινήσουμε τα πρακτικά μαθήματα.

- Τα πρακτικά μαθήματα (7) γίνονται στο δρόμο με το όχημα που θα εκπαιδευτείτε. 

- Τα μαθήματα είναι ατομικά.

- Όταν τελειώσετε την πρακτική εκπαίδευση η σχολή θα σας κλείσει ραντεβού στο ΥΜΕ για να δώσετε το τεστ οδήγησης (Πορεία).

•Αφού περάσετε με επιτυχία τις εξέτασης οδήγησης (πορείας) η παραλαβή διπλώματος θα γίνει από τη σχολή μας. 

Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση μοτοσικλέτας Α2

Θεωρητικά Μαθήματα 0 ώρες
Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης 7 ώρες

Αν έχεις δίπλωμα αυτοκινήτου και θέλεις να πάρεις Μοτοσικλέτας Α2.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Ταυτότητα
2 Φωτογραφίες (Τύπου διαβατηρίου)
ΑΦΜ
Αίτηση
Αίτηση Εκτύπωσης

• Αφού βγάλουμε την κάρτα σας ήρθε η ώρα για να ξεκινήσουμε τα μαθήματα.

Τα θεωρητικά μαθήματα (10) γίνονται σε τμήματα στο κέντρο θεωρίας της σχολής μας(ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).

Τα πρακτικά μαθήματα (12) γίνονται στο δρόμο με το όχημα που θα εκπαιδευτείτε. Τα μαθήματα είναι ατομικά.

• Όταν τελειώσετε την θεωρητική εκπαίδευση τότε μπορείτε να συνεχίσετε με την πρακτική εκπαίδευση η σχολή θα σας κλείσει ραντεβού στο ΥΜΕ για να δώσετε το τεστ σημάτων. Αν περάσετε τότε σχολή θα σας κλείσει ραντεβού στο ΥΜΕ για να δώσετε το τεστ οδήγησης (Πορεία).

•Αφού περάσετε με επιτυχία τις εξέτασης οδήγησης (πορείας) η παραλαβή διπλώματος θα γίνει από τη σχολή μας. 

 

Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση μοτοσικλέτας Α2

Θεωρητικά Μαθήματα                                   10 ώρες 

Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης                      12 ώρες 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

•Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα

•Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.

•Να είναι 16 ετών για την κατηγορία ΑΜ

18 ετών για την κατηγορία Α1

20 ετών για την κατηγορία Α2

24 ετών για μοτοσικλέτες της κατηγορίας Α

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη.

•Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής & διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Α 

 

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:

* Για την αρχική χορήγηση μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, χωρίς προηγουμένως να έχει εκδθεί άδεια οδήγησης κατηγορίας Β, απαιτείται και η παρακολούθηση και των μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης Ερωτηματολογίου 2, σύνολο μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης τριάντα (31). 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία της σχολής για περαιτέρω διευκρινίσεις  σχετικά με την έκδοση διπλώματος.

 

Ερωτήσεις ΚΟΚ online

Εξέταση σημάτων online

Σχολή Οδηγών Φώτης Κουκούτσης

Σχολή Οδηγών Φώτης Κουκούτσης

Οικολογική Οδήγηση

Σ χ ο λ ή  Ο δ η γ ώ ν Φώτης Κουκούτσης

Αρτέμιδος 96 - Καλαμάτα - Μεσσηνία
Τ: 27210 20221 | Κ: 6970472002
email: koukoutsisdrive@gmail.com

Διπλώματα: Ερασιτεχνικά - Μοτοσικλετών - Επαγγελματικά Γ,Δ,Ε
|  Πιστοποιητικά Επαγ/κής Ικανότητας (Π.Ε.Ι)  
|  Ανανεώσεις Διπλωμάτων |  Ειδικές Άδειες Ταξί |  Μεταβιβάσεις ΚΤΕΟ |  Μετεκπαιδεύσεις  |