Διπλώματα Ερασιτεχνικά, Μοτοσικλετών, Επαγγελματικά Γ, Δ, Ε  |  Πιστοποιητικά Επαγ/κής Ικανότητας (Π.Ε.Ι)  |  Ανανεώσεις Διπλωμάτων  |  Ειδικές Άδειες Ταξί  |  Μεταβιβάσεις ΚΤΕΟ  |  Μετεκπαιδεύσεις 

!! Σκοπός μας η εκπαίδευση νέων οδηγών με εξαιρετική οδική συμπεριφορά !!

Κάλεσέ μας τώρα στο 27210 20221 & 6970472002 για οποιαδήποτε διευκρίνηση

Άδεια οδήγησης Αυτοκινήτου με ρυμουλκούμενο μικτού βάρους έως 3500 kgr(Μ.Β.)

 

Δικαίωμα οδήγησης για: Επιβατικά έως 9 θέσεων και φορτηγά έως 3500 kgr μικτούβάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου πάνω από 750 kgr.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Βκατηγορίας και να είστε 21 ετών.

-Ισχύει για 15 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενηςανανέωσης.

-Αν έχετε δίπλωμα Β κατηγορίας και θέλεις επέκταση σε ΒΕ

Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση Aυτοκινήτου Β

Θεωρητικά Μαθήματα 0 ώρες - Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης 7 ώρες

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 Ταυτότητα(φωτο) -Άδεια οδήγησης
4 Φωτογραφίες (Τύπου διαβατηρίου)
ΑΦΜ -Βιβλιάριο Ασθενείας(α.μ.κ.α)
Αίτηση
Αίτηση εκτύπωσης

•Αφού βγάλουμε την κάρτα σας ήρθε η ώρα για να ξεκινήσουμε τα πρακτικά μαθήματα.

-Τα πρακτικά μαθήματα (7) γίνονται στο δρόμο με το όχημα που θα εκπαιδευτείτε.

----Τα μαθήματα είναι ατομικά.

•Όταν τελειώσετε την πρακτική εκπαίδευση η σχολή θα σας κλείσει ραντεβού στοΥΜΕ για να δώσετε το τεστ οδήγησης (Πορεία). •Αφού περάσετε με επιτυχια τις εξέτασης οδηγησης (πορειας) η παραλαβη διπλωματος θα γινει από τη σχολη μας.

Κατηγορία Β με κωδικό αριθμό 96 (B96): Άδεια οδήγησης Αυτοκινήτου μερυμουλκούμενο μικτού βάρους έως 4250 kgr (Μ.Β.)Δικαίωμα οδήγησης Β96 κατηγορίας: Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β μερυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg και υπό την προυπόθεση ότι, η μάζα του συνδυασμού αυτού κυμαίνεται από τα 3.500 kg έως τα 4.250 kg. Η άδεια αυτή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 4 της Υ.Α. A3/οικ 50984/7947/2013και φέρει τον κοινοτικό κωδικό αριθμό 96 (B96).Μόνο εφόσον έχει χορηγηθεί έπειτα από επιτυχή δοκιμασία ελέγχου των ικανοτήτωνκαι της συμπεριφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος VΗ κατηγορία Β1 χορηγείται μόνο σε ήδη κατόχους άδειας οδήγησης της εν λόγω κατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί από αρχές της αλλοδαπής, κατά την ανταλλαγή ή μετατροπή της σε ελληνική.Τρίκυκλα που οδηγούνταν με άδεια οδήγησης κατηγορίας Β (λόγω μη χορήγησης τηςΒ1) μετά την 19−1−2013 οδηγούνται με άδεια οδήγησης κατηγορίας Α (Α1 για ισχύμικρότερη ή ίση των 15 kW ή Α για ισχύ μεγαλύτερη των 15 kW).Οι κατηγορίες C1E, CE, D1E και DE ισχύουν και για οδήγηση οχημάτων τηςκατηγορίας ΒΕ.

Δικαίωμα οδήγησης Β96 κατηγορίας: Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο μάζαςπου υπερβαίνειτα 750 kg και υπό την προυπόθεση ότι, η μάζα του συνδυασμού αυτού κυμαίνετα ιαπό τα 3.500 kg έωςτα 4.250 kg.

Η άδεια αυτή χορηγείται σύμφωνα με τι ςδιατάξεις του αρθ. 4 τηςΥ.Α. A3/οικ50984/7947/2013 και φέρει τον κοινοτικό κωδικό αριθμό 96 (B96). Αν έχεις επαγγελματικό δίπλωμα C ή D και θέλεις και θέλειςεπέκταση σε ΒΕ. Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση Aυτοκινήτου Β Θεωρητικά Μαθήματα 0 ώρες Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης 7 ώρες

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 Ταυτότητα
Άδεια οδήγησης
2 Φωτογραφίες
(Τύπου διαβατηρίου) -ΑΦΜ
Αίτηση

Αφού βγάλουμε την κάρτα σας ήρθε η ώρα για να ξεκινήσουμε τα πρακτικά μαθήματα.

-Τα πρακτικά μαθήματα (7) γίνονται στο δρόμο με το όχημα που θα εκπαιδευτείτε.----Τα μαθήματα είναι ατομικά.

•Όταν τελειώσετε την πρακτική εκπαίδευση η σχολή θα σας κλείσει ραντεβού στο ΥΜΕ για να δώσετε το τεστ οδήγησης (Πορεία).

•Αφού περάσετε την εξέταση της οδήγησης θα παραλάβετε το δίπλωμα σας από την σχολη μας.

Κατηγορία Β με κωδικό αριθμό 96 (B96): Άδεια οδήγησης Αυτοκινήτου μερυμουλκούμενο μικτού βάρους έως 4250 kgr (Μ.Β.) ΔικαίωμαοδήγησηςΒ96 κατηγορίας: Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg και υπό την προυπόθεση ότι, η μάζα του συνδυασμού αυτού κυμαίνεται από τα 3.500 kg έως τα 4.250 kg.

Η άδεια αυτή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 4 της Υ.Α. A3/οικ50984/7947/2013 και φέρει τον κοινοτικό κωδικό αριθμό 96 (B96). Μόνο εφόσον έχει χορηγηθεί έπειτα από επιτυχή δοκιμασία ελέγχου των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος VΗ κατηγορίαΒ1 χορηγείται μόνο σε ήδη κατόχους άδειας οδήγησης της εν λόγω κατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί από αρχές της αλλοδαπής, κατά την ανταλλαγή ή μετατροπή της σε ελληνική. Τρίκυκλα που οδηγούνταν με άδεια οδήγησης κατηγορίας Β (λόγω μη χορήγησης της Β1) μετά την 19−1−2013 οδηγούνται με άδεια οδήγησης κατηγορίας Α (Α1 γιαισχύμικρότερηήίσητων 15 kW ήΑγιαισχύμεγαλύτερητων 15 kW).Οικατηγορίες C1E, CE, D1E και DE ισχύουν και για οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΒΕ.

Δικαίωμα οδήγησης Β96 κατηγορίας: Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg και υπό την προυπόθεση ότι, η μάζα του συνδυασμού αυτού κυμαίνεται από τα 3.500 kg έωςτα 4.250 kg.

Η άδεια αυτή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 4 τηςΥ.Α. A3/οικ50984/7947/2013 και φέρει τον κοινοτικό κωδικό αριθμό 96 (B96)

 

Ερωτήσεις ΚΟΚ online

Εξέταση σημάτων online

Σχολή Οδηγών Φώτης Κουκούτσης

Σχολή Οδηγών Φώτης Κουκούτσης

Οικολογική Οδήγηση

Σ χ ο λ ή  Ο δ η γ ώ ν Φώτης Κουκούτσης

Αρτέμιδος 96 - Καλαμάτα - Μεσσηνία
Τ: 27210 20221 | Κ: 6970472002
email: koukoutsisdrive@gmail.com

Διπλώματα: Ερασιτεχνικά - Μοτοσικλετών - Επαγγελματικά Γ,Δ,Ε
|  Πιστοποιητικά Επαγ/κής Ικανότητας (Π.Ε.Ι)  
|  Ανανεώσεις Διπλωμάτων |  Ειδικές Άδειες Ταξί |  Μεταβιβάσεις ΚΤΕΟ |  Μετεκπαιδεύσεις  |