Διπλώματα Ερασιτεχνικά, Μοτοσικλετών, Επαγγελματικά Γ, Δ, Ε  |  Πιστοποιητικά Επαγ/κής Ικανότητας (Π.Ε.Ι)  |  Ανανεώσεις Διπλωμάτων  |  Ειδικές Άδειες Ταξί  |  Μεταβιβάσεις ΚΤΕΟ  |  Μετεκπαιδεύσεις 

!! Σκοπός μας η εκπαίδευση νέων οδηγών με εξαιρετική οδική συμπεριφορά !!

Κάλεσέ μας τώρα στο 27210 20221 & 6970472002 για οποιαδήποτε διευκρίνηση

Κατηγορία C: Φορτηγά από 3501 kgr & έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος

 

Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.

-Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. --Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος.
Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.
-Το ως άνω ηλικιακό όριο των 21 ετών μειώνεται στα 18 έτη, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται και την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Εμπορευμάτων.

Αν έχεις δίπλωμα αυτοκινήτου B και θέλεις δίπλωμα Φορτηγού C
Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση Φορτηγού C

Θεωρητικά Μαθήματα 15 ώρες
Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης  15 ώρες

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Ταυτότητα
Άδεια οδήγησης
4 Φωτογραφίες (Τύπου διαβατηρίου)
ΑΦΜ
Βιβλιάριο Ασθενείας(Α.Μ.Κ.Α)
Αίτηση
Αίτηση εκτύπωσης

•Αφού βγάλουμε την κάρτα σας ήρθε η ώρα για να ξεκινήσουμε τα μαθήματα.


-Τα θεωρητικά μαθήματα (15) γίνονται σε τμήματα στο κέντρο θεωρίας της σχοής μας(ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).
-Τα πρακτικά μαθήματα (15) γίνονται στο δρόμο με το όχημα που θα εκπαιδευτείτε. --Τα μαθήματα είναι ατομικά.
•Όταν τελειώσετε την θεωρητική εκπαίδευση τότε μπορείτε να συνεχίσετε με την πρακτική εκπαίδευση η σχολή θα σας κλείσει ραντεβού στο ΥΜΕ για να δώσετε το τεστ σημάτων.
-Αν περάσετε τότε σχολή θα σας κλείσει ραντεβού στο ΥΜΕ για να δώσετε το τεστ οδήγησης (Πορεία).

•Αφού περάσετε με επιτυχια τις εξέτασης οδηγησης (πορειας) η παραλαβη διπλωματος θα γινει από τη σχολη μας.


Αν έχεις δίπλωμα D1 ή D και θέλεις δίπλωμα Φορτηγού C


Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση Φορτηγού C

Θεωρητικά Μαθήματα 6 ώρες
Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης 6 ώρες αν έχετε C1 μόνο 2 ώρες

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Ταυτότητα
Άδεια οδήγησης
2 Φωτογραφίες (Τύπου διαβατηρίου)
ΑΦΜ
Αίτηση
Αίτηση εκτύπωσης

•Αφού βγάλατε την κάρτα σας ήρθε η ώρα για να ξεκινήσουμε τα μαθήματα.
-Τα θεωρητικά μαθήματα (6) γίνονται σε τμήματα στο κέντρο θεωρίας της σχοής μας(ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).
-Τα πρακτικά μαθήματα (6) γίνονται στο δρόμο με το όχημα που θα εκπαιδευτείτε. Τα μαθήματα είναι ατομικά.
•Όταν τελειώσετε την θεωρητική εκπαίδευση τότε μπορείτε να συνεχίσετε με την πρακτική εκπαίδευση η σχολή θα σας κλείσει ραντεβού στο ΥΜΕ για να δώσετε το τεστ σημάτων.
- Αν περάσετε τότε σχολή θα σας κλείσει ραντεβού στο ΥΜΕ για να δώσετε το τεστ οδήγησης (Πορεία).
 •Αφού περάσετε με επιτυχια τις εξέτασης οδηγησης (πορειας) η παραλαβη διπλωματος θα γινει από τη σχολη μας.

Παρατήρηση:
Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά Ιατρών & παράβολα των 50 € αν έχετε ήδη ισχύον δίπλωμα ΒΕ, D1, D, D1E, DE, ή Β επαγγελματικό (ΤΑΞΙ).
Δεν απαιτείται το παράβολο της δημόσιου ταμείου αξίας 20 € , για την κάθε εξέταση Π.Ε.Ι. εάν υπάγεστε σε κάποια κατηγορία των εξαιρέσεων της παρ.3, του άρθρου 3, του π.δ. 74/2008.
Παράβολα δημόσιου ταμείου για την κάθε εξέταση Π.Ε.Ι. (θεωρητική) των 20 €.
Παράβολα δημόσιου ταμείου για την κάθε εξέταση Π.Ε.Ι. (πρακτική) των 20 €.

(η απόκτηση Π.Ε.Ι. είναι υποχρεωτική από 10/9/2008 βάσει του Π.Δ.74/2008)
Για την χορήγηση της άδειας οδήγησης C1 + Π.Ε.Ι. ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιτύχει μετά από τις παρακάτω υποχρεωτικές θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις:

Α) Σε θεωρητική μέσω Η/Υ εξέταση για την κατηγορία C1,C (πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ελάχιστος αριθμός μαθημάτων σε σχολή οδηγών ή σε κέντρο θεωρητικής εξέτασης).
Β) Σε θεωρητική μέσω Η/Υ εξέταση για το Π.Ε.Ι.C)
Γ)Σε συνολική πρακτική εξέταση 90 λεπτών, κατά την διαδικασία της πρακτικής εξέτασης για C1 ή C + Π.Ε.Ι. ο υποψήφιος εξετάζεται και θεωρητικά για τουλάχιστον 30 λεπτά.
(Η πρακτική εξέταση πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε εκπαιδευτικό όχημα, έπειτα από πρακτική εκπαίδευση, παρουσία εκπαιδευτή).

Σ χ ο λ ή  Ο δ η γ ώ ν Φώτης Κουκούτσης

Αρτέμιδος 96 - Καλαμάτα - Μεσσηνία
Τ: 27210 20221 | Κ: 6970472002
email: koukoutsisdrive@gmail.com

Διπλώματα: Ερασιτεχνικά - Μοτοσικλετών - Επαγγελματικά Γ,Δ,Ε
|  Πιστοποιητικά Επαγ/κής Ικανότητας (Π.Ε.Ι)  
|  Ανανεώσεις Διπλωμάτων |  Ειδικές Άδειες Ταξί |  Μεταβιβάσεις ΚΤΕΟ |  Μετεκπαιδεύσεις  |