Διπλώματα Ερασιτεχνικά, Μοτοσικλετών, Επαγγελματικά Γ, Δ, Ε  |  Πιστοποιητικά Επαγ/κής Ικανότητας (Π.Ε.Ι)  |  Ανανεώσεις Διπλωμάτων  |  Ειδικές Άδειες Ταξί  |  Μεταβιβάσεις ΚΤΕΟ  |  Μετεκπαιδεύσεις 

!! Σκοπός μας η εκπαίδευση νέων οδηγών με εξαιρετική οδική συμπεριφορά !!

Κάλεσέ μας τώρα στο 27210 20221 & 6970472002 για οποιαδήποτε διευκρίνηση

Κατηγορία D: Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου

Δικαίωμα οδήγησης για: Αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά άνω των οκτώ (8) επιβατών, εκτός του οδηγού.

 

Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος. 

Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Το ως άνω ηλικιακό όριο των 24 ετών μειώνεται στα 21 έτη, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται και την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).

Αν έχεις δίπλωμα αυτοκινήτου B και θέλεις δίπλωμα Λεωφορείου D

Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση Λεωφορείου D

 Θεωρητικά Μαθήματα  15 ώρες
Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης 15 ώρες

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Ταυτότητα
Άδεια οδήγησης
4 Φωτογραφίες (Τύπου διαβατηρίου)
ΑΦΜ
Βιβλιάριο Ασθενείας
Αίτηση
Αίτηση εκτύπωσης

•Αφού βγάλουμε την κάρτα σας ήρθε η ώρα για να ξεκινήσουμε τα μαθήματα.

-Τα θεωρητικά μαθήματα (15) γίνονται σε τμήματα στο κέντρο θεωρίας της σχολής μας(ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).

-Τα πρακτικά μαθήματα (15) γίνονται στο δρόμο με το όχημα που θα εκπαιδευτείτε. --Τα μαθήματα είναι ατομικά.

•Όταν τελειώσετε την θεωρητική εκπαίδευση τότε μπορείτε να συνεχίσετε με την πρακτική εκπαίδευση η σχολή θα σας κλείσει ραντεβού στο ΥΜΕ για να δώσετε το τεστ σημάτων. 

-Αν περάσετε τότε σχολή θα σας κλείσει ραντεβού στο ΥΜΕ για να δώσετε το τεστ οδήγησης (Πορεία).

•Αφού περάσετε με επιτυχια τις εξέτασης οδηγησης (πορειας) η παραλαβη διπλωματος θα γινει από τη σχολη μας. 

 

Αν έχεις δίπλωμα C1 ή C και θέλεις δίπλωμα Λεωφορείου D

Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση Λεωφορείου D

Θεωρητικά Μαθήματα 6 ώρες
Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης 6 ώρες

Aπαραίτητα δικαιολογητικά:

Ταυτότητα
Άδεια οδήγησης
2 Φωτογραφίες (Τύπου διαβατηρίου)
ΑΦΜ
Αίτηση
Αίτηση εκτύπωσης

•Αφού βγάλουμε την κάρτα σας ήρθε η ώρα για να ξεκινήσουμε τα πρακτικά μαθήματα.

-Τα πρακτικά μαθήματα (6) γίνονται στο δρόμο με το όχημα που θα εκπαιδευτείτε. Τα μαθήματα είναι ατομικά.

•Όταν τελειώσετε την πρακτική εκπαίδευση η σχολή θα σας κλείσει ραντεβού στο ΥΜΕ για να δώσετε το τεστ οδήγησης (Πορεία).

•Αφού περάσετε με επιτυχία τις εξέτασης οδήγησης (πορείας) η παραλαβή διπλώματος θα γίνει από τη σχολή μας. 

 

Παρατήρηση:

Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά Ιατρών & παράβολα των 50 € αν έχετε ήδη ισχύον δίπλωμα ΒΕ, C1, C, C1E, CE, ή Β επαγγελματικό (ΤΑΞΙ).

Δεν απαιτείται το παράβολο της δημόσιου ταμείου αξίας 20 € , για την κάθε εξέταση Π.Ε.Ι. εάν υπάγεστε σε κάποια κατηγορία των εξαιρέσεων της παρ.3, του άρθρου 3, του π.δ. 74/2008. 

 

 

Παράβολα δημόσιου ταμείου για την κάθε εξέταση Π.Ε.Ι. (θεωρητική) των 20 €.

Παράβολα δημόσιου ταμείου για την κάθε εξέταση Π.Ε.Ι. (πρακτική) των 20 €.

 

 

(η απόκτηση Π.Ε.Ι. είναι υποχρεωτική από 10/9/2008 βάσει του Π.Δ.74/2008)

Για την χορήγηση της άδειας οδήγησης D1 + Π.Ε.Ι. ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιτύχει μετά από τις παρακάτω υποχρεωτικές θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις:

 

 

Α) Σε θεωρητική μέσω Η/Υ εξέταση για την κατηγορία D1,D (πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ελάχιστος αριθμός μαθημάτων σε σχολή οδηγών ή σε κέντρο θεωρητικής εξέτασης).

Β) Σε θεωρητική μέσω Η/Υ εξέταση για το Π.Ε.Ι.D) 

Γ)Σε συνολική πρακτική εξέταση 90 λεπτών, κατά την διαδικασία της πρακτικής εξέτασης για D1 ή D  + Π.Ε.Ι. ο υποψήφιος εξετάζεται και θεωρητικά για τουλάχιστον 30 λεπτά.

(Η πρακτική εξέταση πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε εκπαιδευτικό όχημα, έπειτα από πρακτική εκπαίδευση, παρουσία εκπαιδευτή).

 

Ερωτήσεις ΚΟΚ online

Εξέταση σημάτων online

Σχολή Οδηγών Φώτης Κουκούτσης

Σχολή Οδηγών Φώτης Κουκούτσης

Οικολογική Οδήγηση

Σ χ ο λ ή  Ο δ η γ ώ ν Φώτης Κουκούτσης

Αρτέμιδος 96 - Καλαμάτα - Μεσσηνία
Τ: 27210 20221 | Κ: 6970472002
email: koukoutsisdrive@gmail.com

Διπλώματα: Ερασιτεχνικά - Μοτοσικλετών - Επαγγελματικά Γ,Δ,Ε
|  Πιστοποιητικά Επαγ/κής Ικανότητας (Π.Ε.Ι)  
|  Ανανεώσεις Διπλωμάτων |  Ειδικές Άδειες Ταξί |  Μεταβιβάσεις ΚΤΕΟ |  Μετεκπαιδεύσεις  |