Διπλώματα Ερασιτεχνικά, Μοτοσικλετών, Επαγγελματικά Γ, Δ, Ε  |  Πιστοποιητικά Επαγ/κής Ικανότητας (Π.Ε.Ι)  |  Ανανεώσεις Διπλωμάτων  |  Ειδικές Άδειες Ταξί  |  Μεταβιβάσεις ΚΤΕΟ  |  Μετεκπαιδεύσεις 

!! Σκοπός μας η εκπαίδευση νέων οδηγών με εξαιρετική οδική συμπεριφορά !!

Κάλεσέ μας τώρα στο 27210 20221 & 6970472002 για οποιαδήποτε διευκρίνηση

Υπηρεσίες

Το ερασιτεχνικό δίπλωμα χρειάζεται ανανέωση όταν ο κάτοχος κλείσει το 65ο έτος της ηλικίας του και έπειτα κάθε 3 χρόνια. Το…
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Εξουσιοδότηση σε υπάλληλο μας από τον αγοραστή και τον πωλητή. (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).2.…
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm). (Προσοχή: χωρίς γυαλιά - αποτυπώματα). 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.  (Επικυρωμένη από ΚΕΠ…
Εάν χάσατε την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (απώλεια, κλοπή) και δεν παρακρατείτε από οποιαδήποτε Δημόσια ή Δημοτική αρχή, μπορείτε να καταθέσετε…
Για την Έκδοση Ειδικής Αδείας Οδηγού Ταξί απαιτούνται. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α. Για κάτοχο ερασιτεχνικού διπλώματος. 1. 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου…
Η ειδική άδεια οδηγού ταξί ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. 1. 2 φωτογραφίες έγχρωμες.                    …
Η κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm).              …
Αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων είναι η κατοχή του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων…

Ερωτήσεις ΚΟΚ online

Εξέταση σημάτων online

Σχολή Οδηγών Φώτης Κουκούτσης

Σχολή Οδηγών Φώτης Κουκούτσης

Οικολογική Οδήγηση

Σ χ ο λ ή  Ο δ η γ ώ ν Φώτης Κουκούτσης

Αρτέμιδος 96 - Καλαμάτα - Μεσσηνία
Τ: 27210 20221 | Κ: 6970472002
email: koukoutsisdrive@gmail.com

Διπλώματα: Ερασιτεχνικά - Μοτοσικλετών - Επαγγελματικά Γ,Δ,Ε
|  Πιστοποιητικά Επαγ/κής Ικανότητας (Π.Ε.Ι)  
|  Ανανεώσεις Διπλωμάτων |  Ειδικές Άδειες Ταξί |  Μεταβιβάσεις ΚΤΕΟ |  Μετεκπαιδεύσεις  |