Διπλώματα Ερασιτεχνικά, Μοτοσικλετών, Επαγγελματικά Γ, Δ, Ε  |  Πιστοποιητικά Επαγ/κής Ικανότητας (Π.Ε.Ι)  |  Ανανεώσεις Διπλωμάτων  |  Ειδικές Άδειες Ταξί  |  Μεταβιβάσεις ΚΤΕΟ  |  Μετεκπαιδεύσεις 

!! Σκοπός μας η εκπαίδευση νέων οδηγών με εξαιρετική οδική συμπεριφορά !!

Κάλεσέ μας τώρα στο 27210 20221 & 6970472002 για οποιαδήποτε διευκρίνηση

ADR

Αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων είναι η κατοχή του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm).  (Προσοχή: χωρίς γυαλιά - αποτυπώματα).

2. 2 Φωτοτυπίες Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.                             

3. Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ

4. Φωτοτυπία διπλώματος και από τις δύο όψεις τουλάχιστον Γ κατηγορίας. (Eπικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

5. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας, την περιγραφή

αιτήματος και τον τρόπο αναγραφής του ονόματος με Λατινικούς ή Ελληνικούς χαρακτήρες. (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

6. Φωτοτυπία πιστοποιητικού γραμματικών γνώσεων.  

     

Ερωτήσεις ΚΟΚ online

Εξέταση σημάτων online

Σχολή Οδηγών Φώτης Κουκούτσης

Σχολή Οδηγών Φώτης Κουκούτσης

Οικολογική Οδήγηση

Σ χ ο λ ή  Ο δ η γ ώ ν Φώτης Κουκούτσης

Αρτέμιδος 96 - Καλαμάτα - Μεσσηνία
Τ: 27210 20221 | Κ: 6970472002
email: koukoutsisdrive@gmail.com

Διπλώματα: Ερασιτεχνικά - Μοτοσικλετών - Επαγγελματικά Γ,Δ,Ε
|  Πιστοποιητικά Επαγ/κής Ικανότητας (Π.Ε.Ι)  
|  Ανανεώσεις Διπλωμάτων |  Ειδικές Άδειες Ταξί |  Μεταβιβάσεις ΚΤΕΟ |  Μετεκπαιδεύσεις  |